About the Website

geetaupsani.com या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे. गीता उपासनी वयाच्या चौथ्या वर्षापासून वक्तृत्वाच्या क्षेत्रात आहे. गेल्या काही वर्षात गीताच्या अमोघ वाणीतून शिवचरित्र, सावरकर साहित्य, जगभरातील लाखो मराठी भाषिकांपर्यंत पोहोचलं आहे.. गीताचे वडील आणि गुरू श्री चारुचंद्र उपासनी, यांनी संपूर्ण भगवद्गीता मराठीत रूपांतरली आहे, अनेक संस्कृत श्लोकांचे सुबोध मराठीत रूपांतरण केले आहे.. हे उत्तमोत्तम साहित्य आपल्यापर्यंत या संकेतस्थळाद्वारे (वेबसाईटद्वारे) पोहोचवीत आहोत..

'मी महाकवी दुःखाचा' - चारुचंद्र उपासनी यांनी केलेले रसग्रहण.

मी महाकवी दुःखाचा
प्राचीन नदीपरि खोल
दगडाचे माझ्या हाती
वेगाने होते फूल...
                       -ग्रेस
" माझ्या कवितेचं मूळ माझ्या दुःखात आहे.
(महाकवीच्या शोकाचा श्लोक होतो .
'श्लोकत्वमापद्यत यस्य श्लोकः')
हे दुःख वाहतं आहे म्हणजे अखंड आहे.
त्याचं नातं मनुष्यजातीच्या शाश्वत दुःखाशी आहे.
महानदी जशी कळीकाळातून वहातच असते तसा
त्या दुःखाचा प्रवाह आहे.
वरवर पहाता दिसतो तेवढाच त्याचा आकार नाही.
खोल नदी जशी अपार जलाला साठवते तसं ते दुःख आहे.
माझी कविता एखाद्या कोमल सुंदर फुलासारखी वाटते पण ती फुलं कोरली आहेत दगडासारख्या घन शाश्वत अन् पेलायला कठोर असलेल्या माझ्या दुःखातून "
असा अर्थ मला भावतो. मला भावलेला अर्थ प्रत्यक्ष ग्रेसना अभिप्रेत असेलच असं नाही. काव्य जितकं गूढ, सूचक अन् अमूर्त होत जातं, तितकं ते अधिकाधिक
व्यक्तिनिष्ठ अन् विविधार्थप्रवण होतं.
-© चारुचंद्र उपासनी.
26 मार्च 2015

No comments:

Post a Comment