About the Website

geetaupsani.com या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे. गीता उपासनी वयाच्या चौथ्या वर्षापासून वक्तृत्वाच्या क्षेत्रात आहे. गेल्या काही वर्षात गीताच्या अमोघ वाणीतून शिवचरित्र, सावरकर साहित्य, जगभरातील लाखो मराठी भाषिकांपर्यंत पोहोचलं आहे.. गीताचे वडील आणि गुरू श्री चारुचंद्र उपासनी, यांनी संपूर्ण भगवद्गीता मराठीत रूपांतरली आहे, अनेक संस्कृत श्लोकांचे सुबोध मराठीत रूपांतरण केले आहे.. हे उत्तमोत्तम साहित्य आपल्यापर्यंत या संकेतस्थळाद्वारे (वेबसाईटद्वारे) पोहोचवीत आहोत..

मोपल्यांचे बंड, भाग १ ते ३८.


मोपल्यांचे बंड, भाग 1.

मोपल्यांचे बंड, भाग 2.

मोपल्यांचे बंड, भाग 3.

मोपल्यांचे बंड, भाग 4.

मोपल्यांचे बंड, भाग 5.

मोपल्यांचे बंड, भाग 6.

मोपल्यांचे बंड, भाग 7.

मोपल्यांचे बंड, भाग 8.

मोपल्यांचे बंड, भाग 9.

मोपल्यांचे बंड, भाग 10.

मोपल्यांचे बंड, भाग 11.

मोपल्यांचे बंड, भाग 12.

मोपल्यांचे बंड, भाग 13.

मोपल्यांचे बंड, भाग 14.

मोपल्यांचे बंड, भाग 15.

मोपल्यांचे बंड, भाग 16.

मोपल्यांचे बंड, भाग 17.

मोपल्यांचे बंड, भाग 18.

मोपल्यांचे बंड, भाग 19.

मोपल्यांचे बंड, भाग 20.

मोपल्यांचे बंड, भाग 21.

मोपल्यांचे बंड, भाग 22.

मोपल्यांचे बंड, भाग 23.

मोपल्यांचे बंड, भाग 24.

मोपल्यांचे बंड, भाग 25.

मोपल्यांचे बंड, भाग 26.

मोपल्यांचे बंड, भाग 27.

मोपल्यांचे बंड, भाग 28.

मोपल्यांचे बंड, भाग 29.

मोपल्यांचे बंड, भाग 30.

मोपल्यांचे बंड, भाग 31.

मोपल्यांचे बंड, भाग 32.

मोपल्यांचे बंड, भाग 33.

मोपल्यांचे बंड, भाग 34.

मोपल्यांचे बंड, भाग 35.

मोपल्यांचे बंड, भाग 36
.
मोपल्यांचे बंड, भाग 37.

मोपल्यांचे बंड, भाग 38.


सगळे भाग एकत्र डाउनलोड करा. 

No comments:

Post a Comment