About the Website

geetaupsani.com या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे. गीता उपासनी वयाच्या चौथ्या वर्षापासून वक्तृत्वाच्या क्षेत्रात आहे. गेल्या काही वर्षात गीताच्या अमोघ वाणीतून शिवचरित्र, सावरकर साहित्य, जगभरातील लाखो मराठी भाषिकांपर्यंत पोहोचलं आहे.. गीताचे वडील आणि गुरू श्री चारुचंद्र उपासनी, यांनी संपूर्ण भगवद्गीता मराठीत रूपांतरली आहे, अनेक संस्कृत श्लोकांचे सुबोध मराठीत रूपांतरण केले आहे.. हे उत्तमोत्तम साहित्य आपल्यापर्यंत या संकेतस्थळाद्वारे (वेबसाईटद्वारे) पोहोचवीत आहोत..

सहा सोनेरी पाने, भाग १ ते १००

वीर सावरकर असं म्हणाले होते की, "एखाद्याला माझं एकच पुस्तक वाचण्याएवढाच मर्यादित उत्साह आहे, असं आढळल्यास,  त्याला माझ्या अनुयायांनी, ' सहा सोनेरी पाने' हे माझं पुस्तक वाचायला द्यावं"
वीर सावरकरांना सुद्धा त्यांच्या वाड़्मयातील सर्वश्रेष्ठ वाटलेलं हे पुस्तक आहे.
माझी श्रोत्यांना अशी आग्रहाची विनंती आणि आवाहन आहे की त्यांनी ह्या पुस्तकाचा अगदी धार्मिक निष्ठेनं करावा असा हिरीरीने प्रचार आणि प्रसार करावा..
या पुस्तकाच्या श्रवणाने देशभक्तीच्या उज्ज्वल ज्योती पेटून देश उजळून निघेल यात संशय नाही.
- गीता चारुचंद्र उपासनी.

सहा सोनेरी पाने, भाग 1.

सहा सोनेरी पाने, भाग 2.

सहा सोनेरी पाने, भाग 3.

सहा सोनेरी पाने, भाग 4.

सहा सोनेरी पाने, भाग 5.

सहा सोनेरी पाने, भाग 6.

सहा सोनेरी पाने, भाग 7.

सहा सोनेरी पाने, भाग 8.

सहा सोनेरी पाने, भाग 9.

सहा सोनेरी पाने, भाग 10.

सहा सोनेरी पाने, भाग 11.

सहा सोनेरी पाने, भाग 12.

सहा सोनेरी पाने, भाग 13.

सहा सोनेरी पाने, भाग 14.

सहा सोनेरी पाने, भाग 15.

सहा सोनेरी पाने, भाग 16.

सहा सोनेरी पाने, भाग 17.

सहा सोनेरी पाने, भाग 18.

सहा सोनेरी पाने, भाग 19.

सहा सोनेरी पाने, भाग 20.

सहा सोनेरी पाने, भाग 21.

सहा सोनेरी पाने, भाग 22.

सहा सोनेरी पाने, भाग 23.

सहा सोनेरी पाने, भाग 24.

सहा सोनेरी पाने, भाग 25.

सहा सोनेरी पाने, भाग 26.

सहा सोनेरी पाने, भाग 27.

सहा सोनेरी पाने, भाग 28.

सहा सोनेरी पाने, भाग 29.

सहा सोनेरी पाने, भाग 30.

सहा सोनेरी पाने, भाग 31.

सहा सोनेरी पाने, भाग 32.

सहा सोनेरी पाने, भाग 33.

सहा सोनेरी पाने, भाग 91.

No comments:

Post a Comment